Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid positief geadviseerd over de FiberCover® werkmethode. Het betreft een werkmethode voor de verwijdering van hechtgebonden asbesthoudende vensterbanken, beplating, beglazingskit, buizen en kanalen. Het VIP adviseert de werkmethode van FiberCover® toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek .

De inspectie SZW heeft getoetst of de werkwijze uitvoerbaar en handhaafbaar is. De inspectie SZW heeft een tweetal voorwaarden gesteld.  Onder deze voorwaarden heeft het ministerie van SZW het VIP-advies overgenomen. Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.