De bevindingen van het VIP-beoordelingsteam worden voorgelegd in een conceptbeoordeling. Die wordt uitgezet in een openbare internetconsultatie.

Hieronder staan alle lopende consultaties waarop u kunt reageren. Let op: elke consultatie is gebonden aan een termijn!

Lopende consultaties

FiberCover® werkmethode voor het verwijderen van asbesthoudende tegellijm

HMB Milieutechniek verzoekt om een landelijke terugschaling (naar risicoklasse 1) voor het met de beschreven Fibercover® werkmethode verwijderen van wandtegels inclusief asbesthoudende tegellijm met maximaal 5% chrysotiel asbest.

Opmerking: De verzoeker heeft versie 1 van het verzoek ter beoordeling ingediend bij het VIP. Het VIP heeft een conceptbeoordeling opgesteld op basis van deze versie. Naar aanleiding van deze conceptbeoordeling heeft de verzoeker zijn verzoek aangepast (versie 2). Het VIP heeft nog geen beoordeling opgesteld van dit aangepaste verzoek. Om het bredere publiek ook de mogelijkheid te geven om op deze herziende versie te reageren, heeft het VIP besloten versie 2 van het verzoek voor te leggen ter consultatie. Nadat de consultatietermijn is verstreken, bespreekt het VIP-beoordelingsteam de in de consultatie ingebrachte reacties samen met de aanpassingen die de verzoeker heeft gedaan in versie 2 van het verzoek. Hierna wordt de eindbeoordeling opgesteld. Op basis van de eindbeoordeling wordt het advies aan SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geformuleerd.

Reactietermijn:  15-08-2022 | Open dossier | Open concept beoordeling | Reageer op de consultatie


Via het contactformulier kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van notificaties over een nieuwe consultatie. 

Instructies voor het geven van uw reactie

Vermeld bij elke opmerking:

  • Het paginanummer en onderdeel waarop de opmerking betrekking heeft;
  • De argumentatie of bevindingen waarop u uw reactie baseert.
  • Gaat het om andere bronnen, rapporten of literatuur? Voeg deze dan bij.

Alleen reacties die aan deze criteria voldoen, worden door het VIP in behandeling genomen. Opmerkingen worden niet in behandeling genomen als zij:

  • Na de sluitingsdatum zijn ingediend;
  • Geen betrekking hebben op de inhoud van het document;
  • Betrekking hebben op de implementatie van de werkwijze in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek ;
  • Klachten betreffen tegen instellingen of personen;
  • Aanstootgevend of beledigend zijn.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Het VIP-beoordelingsteam bespreekt de binnengekomen reacties uit de consultatieronde. Vervolgens stelt het VIP een eindbeoordeling en een advies aan het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op. Het advies wordt gepubliceerd op de VIP-website, met het dossier (excl. bijlagen) en de reacties (anoniem*) uit de consultatieronde. 

Als een verzoek tussentijds wordt ingetrokken, brengt het VIP geen advies uit. Er verschijnen dan ook geen reacties uit de consultatie op de VIP-website. Wel informeert het VIP het ministerie van SZW dat het verzoek is ingetrokken.

*Vanaf 1 juli 2022 worden de reacties uit de consultatie anoniem op de VIP-website gepubliceerd. 

Akkoordverklaring gebruik gegevens

Het VIP heeft uw persoonsgegevens nodig om uw opmerkingen te behandelen en u te kunnen bereiken. Het VIP bewaart en verwerkt de door u gemaakte opmerkingen, die in een bijlage van het advies wordt opgenomen. Het advies wordt gepubliceerd op de VIP website. Voor meer informatie over welke informatie wordt verwerkt, de bewaartermijnen en uw rechten, zie verwerking van uw gegevens.